Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3140&back=home

VARDAS: Kazimieras

PAVARDĖ: Gineitis

VARIANTAI: Kazys Gineitis

TAUTYBĖ: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
XX a. pr. Tauragnų apylinkėse rinko tautosaką. Jo užrašyta medžiaga saugoma LLTI Tautosakos archyve (LMD I 55, LMD I 244, LMD I 245).

GIMIMO METAI: 1895-08-13

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Tauragnai, mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1965-02-02

MIRTIES VIETA:

K. Gineitis mirė Čikagoje (JAV).

BIOGRAFIJA:
Kazimieras Gineitis – Lietuvos diplomatas, Lietuvos generalinis konsulas Didžiojoje Britanijoje. Gimė išsilavinusio ūkininko šeimoje. Besimokydamas gimnazijoje aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, rinko tautosaką. 1915 m. mokėsi Rygos politechnikos mokykloje, dalyvavo slaptoje lietuvių moksleivių kuopelėje. Pirmo pasaulinio karo metais persikėlė į JAV. 1919 m. baigė gamtos mokslus Čikagos universitete. 1917–1919 m. buvo spaudos leidinių „Draugo“ ir „Lietuva“ redaktoriais. Grįžęs į Lietuvą įsitraukė į atsikuriančios Lietuvos veiklą. Dirbo Lietuvos užsienio ministerijoje, 1928 m. tapo jos ekonominio departamento direktoriumi. Ilgai buvo konsulu Lietuvos pasiuntinybėje Londone. Rūpinosi Lietuvos maisto gaminių eksportu, todėl buvo bendrovių „Maistas“ ir „Pienocentras“ prekybos atstovu. 1949 m. grįžo gyventi į JAV, Čikagos miestą.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=190
Kazio Gineičio pristatymas – LMD I 55.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=381
Kazio Gineičio pristatymas – LMD I 244.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=383
Kazio Gineičio pristatymas – LMD I 245.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal