Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3148&back=home

VARDAS: Justina

PAVARDĖ: Zakarkytė (Zakarkaitė)

VARIANTAI: Justa Zakarkyčia

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
1911 m. J. Zakarkytė (Zakarkaitė) Kaziui Gineičiui padainavo keletą dainų. Jos pateikta medžiaga saugoma LLTI Tautosakos archyve (LMD I 55).

GIMIMO AMŽIUS: 19 - 20

XIX a. pab. – XX a. pr.

GYVENAMOJI VIETA: Tauragnai, Kauno gub.

Dabartinė lokalizacija: Tauragnai, mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=190
J. Zakarkytės (Zakarkaitės) pristatymas – LMD I 55 (49).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Kazimieras Gineitis 1911 m. iš J. Zakarkytės (Zakarkaitės) užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal