Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3158&back=home

VARDAS: Andrius

PAVARDĖ: Jakulevičius

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
1913 m. A. Jakulevičius J. Skirpstui padainavo 10 dainų. Užrašyta medžiaga saugoma LLTI Tautosakos archyve (LMD I 56).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Gilbiečio k., Lazdijų parap., Seinų pav., Suv. gub.

Dabartinė lokalizacija: Gilbietis, k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=191
Andriaus Jakulevičiaus pristatymas – LMD I 56.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: J. Skirpstus 1913 m. iš Andriaus Jakulevičiaus užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal