Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3159&back=home&back=home

VARDAS:

PAVARDĖ: Žilaitienė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
1865 m. Žilaitienė Matui Slančiauskui padainavo dainelę „Oi tu seni seni“. Užrašyta medžiaga saugoma LLTI Tautosakos archyve (LMD I 57).

GIMIMO AMŽIUS: 18 - 19

18 a. pab. – 19 a. pr.

GYVENAMOJI VIETA: Džiugiu sodžius

Dabartinė lokalizacija: Džiugiai, k., Joniškio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=192
Žilaitienės pristatymas – LMD I 57 (1).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Matas Slančiauskas 1865 m. iš Žilaitienės užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal