Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3177&back=home

VARDAS: Elena

PAVARDĖ: Aleksienė

VARIANTAI: Elena Aleksa

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
1913 m. E. Aleksienė Perkūnėliui padainavo 5 dainas. Dainų tekstai saugomi LLTI Tautosakos archyve (LMD I 65).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Slabados k., Lydokių parap., Ugmergės pav., Rauno rėdyba

Dabartinė lokalizacija: Slabada, k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=200
Elenos Aleksienės pristatymas – LMD I 65 (4-8).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Perkūnėlis 1913 m. Perkūnėlis iš Elenos Aleksienės užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal