Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3178&back=home

VARDAS: Elzbieta

PAVARDĖ: Kavaliūnienė

VARIANTAI: Elzbieta Kavaliūnas

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
E. Kavaliūnienė 1913 m. Perkūnėliui padainavo dainą „Vakar vakar vakarėlį“. Dainos tekstas saugomas LLTI tautosakos archyve (LMD I 65).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Lydokių parap., Kauno rėdyba

Dabartinė lokalizacija: Lyduokiai, sen., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=200
Elzbietos Kavaliūnienės pristatymas – LMD I 65 (9).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Perkūnėlis 1913 m. Perkūnėlis iš Elzbietos Kavaliūnienės užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal