Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3179&back=home

VARDAS: Veronika

PAVARDĖ: Jurienė

VARIANTAI: Juras Veronika

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
V. Jurienė 1913 m. Perkūnėliui padainavo keletą dainų. Dainų tekstai saugomi LLTI Tautosakos archyve (LMD I 65).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Lydokių par. ir ulyčia (kaimas), Ugmergės pav., Kauno gub.

Dabartinė lokalizacija: Lyduokiai, mstl., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=200
Veronikos Jurienės pristatymas – LMD I 65 (1-2).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Perkūnėlis 1913 m. Perkūnėlis iš Veronikos Jurienės užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal