Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3181&back=home

VARDAS: M.

PAVARDĖ: Žaunierukaitė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
M. Žaunierukaitė XX a. I p. F. Krikščiūnui padainavo keletą dainų. Dainų tekstai saugomi LLTI Tautosakos archyve (LMD I 66).

GIMIMO AMŽIUS: 19 - 20

GYVENAMOJI VIETA: Prienų apyl., Suv. gub.

Dabartinė lokalizacija: Prienai, sen., , Prienų r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Feliksas Krikščiūnas XX a. I p. F. Krikščiūnas iš M. Žaunierukaitės užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal