Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3182&back=home

VARDAS: J.

PAVARDĖ: Banionienė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
XX a. I p. F. Krikščiūnui padainavo keletą dainų. Dainų tekstai saugomi LLTI Tautosakos archyve (LMD I 66).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Prienų apyl., Suv. gub.

Dabartinė lokalizacija: Prienai, sen., , Prienų r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=201
J. Banionienės pristatymas – LMD I 66 (7-11, 13).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Feliksas Krikščiūnas XX a. I p. F. Krikščiūnas iš J. Banionienės užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal