Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3183&back=home&back=home

VARDAS: K.

PAVARDĖ: Pūkiūtė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
K. Pūkiūtė XX a. I p. Feliksui Krikiščiūnui padainavo keletą dainų. Dainų tekstai saugomi LLTI tautosakos archyve (LMD I 66).

GYVENAMOJI VIETA: Ašminta, Mariampolės pav., Prienų parap.

Dabartinė lokalizacija: Ašminta, k., Ašmintos sen., Prienų r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=201
K. Pūkiūtės pristatymas – LMD I 66 (14-21).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Feliksas Krikščiūnas XX a. I p. F. Krikščiūnas iš K. Pūkiūtės užrašė tautosaką..

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal