Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3184&back=home

VARDAS: M.

PAVARDĖ: Krušnauskaitė

VARIANTAI: M. Krušnauskiūtė

Tarminė forma.

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
M. Krušnauskaitė XX a. I p. Feliksui Krikščiūnui padainavo keletą dainų. Dainų tekstai saugomi LLTI Tautosakos archyve (LMD I 66).

GIMIMO AMŽIUS: 19 - 20

GYVENAMOJI VIETA: Dvylikiai, Mariampolės pav., Prienų parap.

Dabartinė lokalizacija: Dvylikiai, k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=201
M. Krušnauskaitės pristatymas – LMD I 66 (2-27).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Feliksas Krikščiūnas XX a. I p. F. Krikščiūnas iš M. Krušnauskaitės užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal