Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3186&back=home

VARDAS: Juozas

PAVARDĖ: Vaitekavičius

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
J. Vaitekavičius XX a. I p. Br. Švagždžiui pateikė 11 liaudies dainų. Dainų tekstai saugomi LLTI tautosakos archyve (LMD I 67).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Miškių k., Panevėžio pav., Kauno gub.

Dabartinė lokalizacija: Miškiai, k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=202
Broniaus Vaitekavičiaus pristatymas – LMD I 67.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Bronius Švagždys Br. Švagždys iš Juozo Vaitekavičiaus užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal