Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3191&back=home&back=home

VARDAS: Uršulė

PAVARDĖ: Bukliutė

VARIANTAI: Uršė Bukliutė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
U. Bukliutė 1913 m. Petrui Vaičiūnui padainavo keletą dainų. Dainų tekstai saugomi LLTI Tautosakos archyve (LMD I 71).

GIMIMO AMŽIUS: 19 - 20

GYVENAMOJI VIETA: Pilekalnių k.,Ponaterų (Panaterų) par., Kauno aps.

Dabartinė lokalizacija: Piliakalniai, k., Šilų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=206
Uršulės Bukliutė pristatymas – LMD I 71.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Petras Vaičiūnas 1913 m. P. Vaičiūnas iš Uršės Bukliutės užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal