Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3218&back=home

VARDAS: Marė

PAVARDĖ: Neverauskaitė

VARIANTAI: Marė Neverauckiutė

Tarminė forma.

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
1904-1905 m. Juozas Lazauskas iš Marės Neverauskaitės užrašė keletą pasakų. Jų tekstai saugomi LLTI Tautosakos rankraštyne (LMD I 113, LMD I 114).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Amalviškiai

Dabartinė lokalizacija: Amalviškiai, k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=226
Marės Neverauskaitės pristatymas – LMD I 113 (1).

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=227
Marės Neverauskaitės pristatymas – LMD I 114 (3).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Juozas Lazauskas 1904-1905 m. iš Marės Neverauskaitės užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2009

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal