Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=334&back=home

VARDAS: Jonas

PAVARDĖ: Mačys-Kėkštas

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS
Jonas Mačys-Kėkštas 1883-1884 m. besimokydamas Marijampolės gimnazijoje ir paskatintas mokytojo Petro Kriaučiūno aktyviai rinko lietuvių tautosaką. Jo užrašyta medžiaga saugoma LLTI tautosakos archyve (LMD I 112, LMD I 122).

GIMIMO METAI: 1867

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Ingavangis, k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1902-12-15

MIRTIES VIETA: Mirė Niujorke (JAV)

PALAIDOJIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Prienai, m., , Prienų r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Lietuvių poetas, publicistas, knygnešys, visuomenės veikėjas.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Kubilius V. J.Mačys-Kėkštas.-Vilnius,1958.-24 p.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Jonas Mačys-Kėkštas. Vargdienių giesmė. 1982 m., Vaga.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Jonas Mačys-Kėkštas. Eilės. 1954 m., Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.mokslai.lt/referatai/referatas/9557.html

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Ma%C4%8Dys-K%C4%97k%C5%A1tas

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://lt.wikipedia.7val.com/wiki/Jonas_Ma%C4%8Dys-K%C4%97k%C5%A1tas

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=225
Jono Mačio pristatymas – LMD I 112.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=236
Jono Mačio pristatymas – LMD I 122.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Petras Kriaučiūnas J. Mačio-Kėkšto mokytojas Marijampolės gimnazijoje, paskatinęs jį dalyvauti lietuviškoje visuomeninėje veikloje.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Petras Arminas-Trupinėlis Jono Mačio-Kėkšto mokytojas Marijampolės gimnazijoje, kuris paskatino jį domėtis Lietuvos praeitimi, jos kalba, tautosaka ir kt.

Spausdinti

Atgal