Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3548&back=home

VARDAS: Jurgis

PAVARDĖ: Krikščiūnas

VARIANTAI: Jūrgis Krikščiūniukas

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
XX a. pr. Jurgis Krikščiūnas užrašė 42 mįsles. Mįslių rinkinys saugomas LLTI Tautosakos rankraštyne (LMD I 243).

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
XX a. pr. Feliksas Krikščiūnas iš Jurgio Krikščiūno užašė keletą pasakų. Jų tekstai saugomi LLTI Tautosakos rankraštyne (LMD I 136).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Marijampolė, apskr., , , , Lietuvos Respublika

J. Krikščiūno gyvenomiji vieta niekur nenurodyta. Žinoma, kad XX a. pr. jis mokėsi Marijampolės gimnazijoje.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=380
Jurgio Krikščiūno pristatymas – LMD I 243.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=347
Jurgio Krikščiūno pristatymas – LMD I 136.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Feliksas Krikščiūnas XX a. pr. iš Jurgio Krikščiūno užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal