Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3549&back=home

VARDAS: Juozas

PAVARDĖ: Švirmickas

VARIANTAI: Juozas Švirmickutis

Tarminė forma

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
XX a. pr. J. Švirmickas Varnupių kaime (Marijampolės r.) rinko tautosaką. Užrašyta medžiaga saugoma LLTI Tautosakos rankraštyne (LMD I 141, LMD I 499).

GIMIMO AMŽIUS: 19

XIX a. pab.

GYVENAMOJI VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Varnupiai, k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=382
Juozo Švirmicko pristatymas – LMD I 141.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=735
Juozo Švirmicko pristatymas – LMD I 499.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Totoraitis J. Švirmickas surinktą tautosaką perdavė kun. Jonui Totoraičiui.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal