Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3805&back=home&back=home

VARDAS: Aleksandras

PAVARDĖ: Pogodinas

TAUTYBĖ: rusų

GIMTOJI KALBA: rusų

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
KALBOTYRA

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
1893 m. vasarą A. Pogodinas Peterburgo universiteto ir Rusijos geografų draugijos buvo pasiųstas į Kauno guberniją užrašyti tarmių ir tautosakos pavyzdžių. Jis lankėsi Telšių, Raseinių bei Šiaulių apylinkėse ir surinko nemažai tarminių tekstų.

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
KALBOTYRA

GIMIMO METAI: 1872-06-03

GIMIMO VIETA:

Aleksandras Pogodinas gimė Vitebske (Rusija)

MIRTIES METAI: 1947-05-16

MIRTIES VIETA:

Mirė Belgrade (dab. Serbija)

BIOGRAFIJA:
Rusų kalbininkas ir istorikas. Žemaitijoje užrašė sakmių ir pasakų. Originalus ir vertimą į rusų kalbą 1894 m. paskelbė periodiniame leidinyje „Живая старина“. Jonas Basanavičius 1903 m. perspausdino knygoje „Lietuviškos pasakos įvairios“.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Tautosakos darbai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2004, [t.] 20(27) p. 279-306.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiamos 1893 m. Aleksandro Pogodino Telšių apylinkėse užrašytos pasakos.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Eduardas Volteris (Aleksandras Pogodinas klausėsi E. Volterio lietuvių kalbos paskaitų).

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2010

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal