Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=390&back=home

VARDAS: Anelė

PAVARDĖ: Bielinienė-Lazinkaitė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO PATEIKIMAS | FOLKLORO PATEIKĖJAS
XX a. I p. pateikė daug įvairios tautosakos žanrų: tikėjimų, užkalbėjimų, liaudies medicinos tekstų, burtų, pasakojimų, dainų ir kt. Užrašyta medžiaga saugoma LLTI Tautosakos rankraštyne: LMD I 160, LMD I 183, LMD I 254, LMD I 474, LMD I 944, LMD I 1051.

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
XX a. I p. užrašė Latakiškės kaimo tautosaką.

GYVENAMOJI VIETA: Iš Latakiškės sodžiaus, Tverečiaus par., Švenčionių apskr.

Dabartinė lokalizacija: Latakiškė, k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=326
Nuorodoje – Anelės Bielinienės pateikta daina.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=401
Nuorodoje – Anelės Bielinienės pateiktos sakmės.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=331
Nuorodoje – Anelės Bielinienės užrašyta tautosaka.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=620
Nuorodoje – Anelės Bielinienės pateiktos sakmės, tikėjimai, padavimai ir kt.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=8231
Nuorodoje – Anelės Bielinienės pateikti užkalbėjimai.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=11116
Nuorodoje – Anelės Bielinienės pateiktos dainos.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Alfonsas Bielinis XX a. I p. iš Anelės Bielinienės užrašė tautosaką. Giminystės ryšiai nežinomi.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal