Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=412&back=home

VARDAS: Pranas

PAVARDĖ: Kulikauskas

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | ARCHEOLOGAS

GIMIMO METAI: 1913.03.07

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Purvynai, k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 2004.12.15

MIRTIES VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
P. Kulikauskas gimė valstiečių Zigmo ir Antaninos Kulikauskų šeimoje, baigęs Aukštadvario vidurinę mokyklą, 1930-1934 m. mokėsi Alytaus gimnazijoje, 1935 m. įstojo į Kauno universitetą, kur nuo 1936 m. studijavo istoriją, buvo J. Puzino mokinys. Nuo 1936 m. dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje Kaune, 1938-1940 m. studijavo Kionigsberge, grįžęs į Lietuvą 1942 m. baigė Vilniaus universitetą. 1941 m. vedė R. Volkaitę, dabar žinomą Lietuvos archeologę. Nuo 1944 m. dėstė Vilniaus universitete, 1948 m. tapo Lietuvos istorijos instituto darbuotoju, 1952 m. – institute naujai įkurto Archeologijos-etnografijos sektoriaus vedėju, 1949 m. čia apsigynė disertaciją. Nuo 1962 m. vėl dirbo Vilniaus universitete dėstytoju, nuo 1964 m. – docentu, 1962-1966 m. – universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėju, dėstė ir Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. 1966 m. Archeologijos katedrą reorganizavus į Lietuvos TSR istorijos katedrą, joje dirbo iki išėjimo į pensiją 1982 m. P. Kulikauskas žinomas kaip žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus tyrinėtojas, pirmasis iš pokario Lietuvos archeologų apgynęs disertaciją. Jis buvo pagrindinis archeologijos specialistų Lietuvoje ruošėjas. 1948 m. P. Kulikauskas pirmasis pradėjo vadovauti archeologinėms ekspedicijoms, 1952 m. ėmė tyrinėti piliakalnius. Itin svarbi jo veiklos sritis – apibendrinančių mokslinių darbų, Lietuvos archeologijos istorijos rašymas. Už ilgametį mokslinį ir pedagoginį darbą P. Kulikauskas yra gavęs ne vieną apdovanojimą. Kasinėjo Poškaičių (Raseinių r.) senkapį (1937 m.), Liepynų (Marijampolės r.), Upytės (Panevėžio r.) kapinynus, Senkonių (Lazdijų r.) senkapį, Skineikių (Zarasų r.) pilkapyną (1938 m.), Lepšių senkapį, Pašilių kapinyną (Panevėžio r.) (1943 m.) Vėlesnių kasinėjimų ataskaitos: SIMNIŠKYTĖ, A. Archeologinių ataskaitų suvestinės ir rodyklės (iki 1997 m.). Vilnius, 1997.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
LUCHTANAS, A. Pranas Kulikauskas. Bibliografija. Vilnius, 1983.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Čivilytė A., Zabiela G. Prano Kulikausko bibliografija // Lietuvos archeologija. 1998, t. 15: Skiriama Prano Kulikausko 85-mečio jubiliejui, p. 10-17. Iki 1997 m.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Kulikauskas P. Upytės priešistorinio kapinyno (Naujamiesčio vls., Panevėžio apskr.) tyrinėjimų duomenys // Lietuvos archeologija. 1998, t. 15: Skiriama Prano Kulikausko 85-mečio jubiliejui, p. 19-85.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Kulikauskas P. Vilkiautinio pilkapynas [Varėnos raj.] // Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. Vilnius, 1998. T. 2, p. 293.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Kulikauskas P., Zabiela G. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.). Vilnius, 1999.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
Kulikauskas P., Zabiela G. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.). Vilnius, 1999, p. 247-248.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
Kulikauskas P. Karaliaučiaus universitete 1938-1940 m. (prisiminimai iš studijų laikų Karaliaučiaus universitete) // Lietuvos archeologija. 2003, t. 24, p. 299–312.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
KULIKAUSKAS, P. Kelias į archeologiją: atsiminimai. Vilnius, 2003.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
Zabiela G. Pranui Kulikauskui – 85 // Lietuvos archeologija. 1998, t. 15: Skiriama Prano Kulikausko 85-mečio jubiliejui, p. 5-6.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Regina Volkaitė-Kulikauskienė

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Žukauskaitė 2004

©: Adaptavimas Jurgita Žukauskaitė Lietuvos istorijos institutas

Vaizdai(3927)

Spausdinti

Atgal