Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=4737&back=home

VARDAS: Jurgis

PAVARDĖ: Razgaitis

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
XIX a. pab. – XX a. pr. Jurgis Razgaitis užrašė mitologinių sakmių ir pasakų. Jų tekstai saugomi LLTI Tautosakos rankraštyne (LMD I 124).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA:

Jurgio Razgaičio gyvenamoji vieta nežinoma. Gali būti Raseiniai apskritis, nes J. Razgaičio užrašyta medžiaga yra iš Raseinių apylinkių.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=275
Jurgio Razgaičio pristatymas – LMD I 124 (11d, 11e, 11f, 20, 21).

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal