Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=530&back=home

VARDAS: Juozapas

PAVARDĖ: Žiogas

VARIANTAI: Juozas Žiogas

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | ARCHEOLOGAS

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

GIMIMO METAI: 1863.03.03

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Rubežninkai, k., Gataučių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1935.09.21

MIRTIES VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Rudiškiai, k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Rudiškiai, k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
J. Žiogas baigė 5 klases Šiaulių berniukų gimnazijoje, mokėsi Žemaičių dvasinėje seminarijoje Kaune, kur 1893 m. buvo įšventintas į kunigus. Kunigavo įvairiose Latvijos ir Lietuvos parapijose, nuo 1929 m. iki mirties kunigavo Rudiškiuose. J. Žiogas rinko tautosaką, liaudies dainas, domėjosi etnografija, aktyviai dalyvavo lietuvių tautiniame judėjime (buvo persekiojamas už bandymus grąžinti lietuvių kalbą į bažnyčią), tyrinėjo archeologinius objektus ir rinko archeologinę medžiagą. 1907 m. dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos steigiamajame suvažiavime kaip narys steigėjas. Jo archeologinei veiklai didelės įtakos turėjo J. Basanavičius, su kuriuo J. Žiogas susirašinėjo. Kruopščiai sutvarkyta archeologinių radinių kolekcija po J. Žiogo mirties atiteko kunigui K. Kupriui-Kuprevičiui, vėliau buvo išblaškyta pas kunigo gimines, po karo dalį rinkinio surado ir įsigijo Šiaulių „Aušros” muziejus. Kasinėjo Imbarės piliakalnį ir kapinyną, Tintelių, Šateikių Rūdaičių, Kūlsodžio, Sakuočių kapinynus (visi Kretingos r.) (1898 m.), Lapušiškės (Ignalinos r.) piliakalnį ir pilkapyną (1900 m.), Mičiūnų, Kubiliškio / Radišių (Rokiškio r.) pilkapius (1906 m.), Norkūnų (Rokiškio r.) pilkapyną (1907 m.), Visagino, Pasamanės pilkapius, žvalgė Čeberakų piliakalnį (visi Ignalinos r.) (1908 m.), Petrašiūnų (Rokiškio r.) piliakalnį (prieš 1909 m.).

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Žiogas, J. Archaiologiški tyrinėjimai Gaidės apylinkėje // Lietuvių tauta. 1909, kn. 1, d. 3, p. 313-333.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Жогас Й. Археологические заметки по Тельшевскому уезду // Памятная книжка Ковенской губернии на 1901 год. Ковна, 1900. Отд. 4, c. 33-49.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Merkelis, A. Kun. Juozas Žiogas / Dangerutis A. // Lietuvos aidas. 1936 01 18 (Nr. 27), p. 6.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Ramanauskaitė, V. Archeologas kunigas Juozapas Žiogas // Žiemgala. 1999, Nr. 1, p. 8-13.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Tarvydas, B. A. a. kun. J. Žiogas // Gimtasai kraštas (Šiauliai). 1935, Nr. 3/4, p. 392-394.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Volteris, E. Kun. Žiogo senovės daiktų rinkinys // Viltis. 1912 08 15 (28), p. 2.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
Krištopaitė, D. Kraštotyrininkų pirmtakas // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius, 1969, p. 57.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
Kulikauskas, P., Zabiela, G. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.). Vilnius, 1999, p. 143-147.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Basanavičius susirašinėjo

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Žukauskaitė 2004

©: Adaptavimas Jurgita Žukauskaitė Lietuvos istorijos institutas

PASTABOS: Kunigas. lietuvių tautinio judėjimo dalyvis

Vaizdai(1)

Spausdinti

Atgal