Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=532&back=home

VARDAS: Mečislovas

PAVARDĖ: Davainis-Silvestraitis

VARIANTAI: Vyturys

Slapyvardis

VARIANTAI: Veversys

Slapyvardis

VARIANTAI: Dudutis

Slapyvardis

VARIANTAI: Cyrulys

Slapyvardis

VARIANTAI: Dovainis

VARIANTAI: Davaina Silvestravičius

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO SKELBIMAS

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ISTORIJA

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
Didesnė dalis M. Davainio-Silvestraičio užrašytos tautosakos yra iš Valkininkų ir Raseinių apylinkių. Jo užrašyta medžiaga saugoma LLTI Tautosakos archyve (LMD I 14, 89, 93, 172, 193, 198, 201, 203a, 229, 253, 267, 267a, 286, 420, 476a, 480).

GIMIMO METAI: 1849-04-20

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Žieveliškė, k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1919-05-31

MIRTIES VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

M. Davainis-Silvestraitis palaidotas Rasų kapinėse.

BIOGRAFIJA:
Mečislovas Davainis-Silvestraitis – poetas, publicistas, tautosakininkas, kultūrininkas, visuomenės veikėjas, knygnešys. Kilęs iš bajorų šeimos. Mokėsi Kauno ir Kėdainių gimnazijose, Varšuvoje (1874–1876) – šaltkalvio amato. Palikęs ūkį broliui, 1891–1896 gyveno Jelgavoje (Latvija), vėliau – Oloneco gub. (Rusija) ir Rezeknėje (Latvija). Dar jaunas būdamas, 1867 pradėjo rinkti lietuvių tautosaką. Pasirodžius „Aušrai“ rūpinosi jos platinimu, ieškojo prenumeratorių. Aktyviai susirašinėjo su Eduardu Volteriu lietuviškos spaudos platinimo ir spaudos draudimo panaikinimo klausimais. Rinko valstiečių parašus po prašymais dėl spaudos draudimo panaikinimo, pats rašė prašymus nedrausti leisti liet. knygas. Dėl knygų platinimo dažnai buvo daromos kratos M. Davainio-Silvestraičio namuose. Nuo 1904 apsigyveno Vilniuje. Kartu su Jonu Basanavičium buvo aktyvus visuomenės veikėjas, rūpinosi lietuvybės reikalais Vilniaus krašte, toliau rinko tautosaką. Po spaudos draudimo panaikinimo bendradarbiavo „Vilniaus žiniose“.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama 1889 m. M. Davainio-Silvestraičio iš Antano Ulinskio užrašyta pasaka „Saulės ir vėjų motina“.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiamos 1883-1885 m. M. Davainio-Silvestraičio Raseinių apylinkėse užrašytos pasakos.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama M. Davainio-Silvestraičio užrašyta tautosaka. Yra B. Kerbelytės parengtas įvadinis straipsnis „Mečislovas Davainis-Silvestraitis - tautosakininkas", p. 5 - 39.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://lt.wikipedia.org/wiki/Me%C4%8Dislovas_Davainis-Silvestraitis

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=93
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 14.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=151
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 89.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=155
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 93.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=390
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 172.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=413
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 193.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=421
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 198.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=255
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 201.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=264
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 203 a.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=359
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 229.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=258
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 253.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=287
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 267.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=288
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 267 a.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=294
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 286.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=644
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 420.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=667
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 434.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=618
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 476 a.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=639
M. Davainio-Silvestraičio pristatymas – LMD I 480.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Basanavičius M. Davainį-Silvestraitį ir J. Basanavičių siejo artima draugystė. Kartu aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Vincentas Bakutis M. Davainio-Silvestraičio draugas ir korespondentas iš Kalnujų k. (Raseinių r.).

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Vaizdai(2)

Spausdinti

Atgal