Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=727&back=home

VARDAS: Matas

PAVARDĖ: Slančiauskas

VARIANTAI: Kibirkštėlė

Pseudonimas

VARIANTAI: Trumpas

Pseudonimas

VARIANTAI: Matauskas

Pseudonimas

VARIANTAI: A. Atgajietis

Pseudonimas

VARIANTAI: Galvočius

Pseudonimas

VARIANTAI: Bernų dėdė

Pseudonimas

VARIANTAI: Slančauskas

VARIANTAI: Slančius

VARIANTAI: Slančaitis

VARIANTAI: Slančauckas

VARIANTAI: Slončevskas

VARIANTAI: Matas Jonas Slančiauskas

Turėtas antras vardas Jonas, kurį jis pats retkarčiais pridėdavo pasirašinėdamas.

VARIANTAI: Matavuszas Slanczauckas

Slančiauskas dažniausiai pasirašydavo Mateušu (Matavušu).

VARIANTAI: Mateušas

Slančiauskas dažniausiai pasirašydavo Mateušu (Matavušu).

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

GIMIMO METAI: 1850-02-21

Naujasis stilius

GIMIMO VIETA: Trumpaičių k.

Dabartinė lokalizacija: Trumpaičiai, k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

GYVENAMOJI VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Trumpaičiai, k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1924-03-11

Naujasis stilius

MIRTIES VIETA: Trumpaičių k.

Dabartinė lokalizacija: Trumpaičiai, k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA: Rudiškių k. kapinės

Dabartinė lokalizacija: Rudiškiai, k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Gimė bežemio kubiliaus šeimoje. Mokytis rašto pradėjo pas Rudiškių vargonininką, vėliau įstojo į Joniškio parapinę mokyklą ir 1874 ją baigė. Toliau mokytis dėl skurdo negalėjo, nuo šešiolikos metų ėmė verstis siuvėjo amatu. Lavinosi savarankiškai. Mokėsi kalbų, rašė eilėraščius, vertė iš lenkų, vokiečių, latvių kalbų. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, slapta ją platino. Įkūrė slaptą „Atgajos“ draugiją, už tai caro valdžios persekiotas. Paskatintas gimnazisto Liudo Vaineikio, ėmė rinkti tautosaką, ypač pasakojamąją, etnografinę medžiagą, ir skatino tai daryti jį supusius žmones. Šio darbo nemetė iki pat senatvės. Per L. Vaineikį buvo pažįstamas su daugeliu lietuvių inteligentų, o užrašytą medžiagą siuntė Jonui Basanavičiui, kuris dalį tekstų paskelbė. Išlikę jo užrašytos tautosakos rinkiniai saugomi LLTI Lietuvių tautosakos rankraštyne, Lietuvių mokslo draugijos rinkinių kolekcijoje.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Knygoje spausdinami Mato Slančiausko užraštyti burtai, prietarai, orų spėjimai, liaudies medicina, sakmės ir kt.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiamos XIX a. pab. – XX a. pr. Mato Slančiausko užrašytos pasakos.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiamos XIX a. pab. – XX a. pr. Mato Slančiausko užrašytos pasakos.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=5718

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=384
Mato Slančiausko pristatymas – LMD I 142.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=192
Mato Slančiausko pristatymas – LMD I 57.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Basanavičius M. Slančiauskas susirašinėjo ir perduodavo savo surinktą tautosakinę medžiagą J. Basanavičiui.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Povilas Krikščiūnas 2004

©: Adaptavimas Povilas Krikščiūnas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Vaizdai(1)

Spausdinti

Atgal