Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=746&back=home

VARDAS: Danutė

PAVARDĖ: Krištopaitė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO SKELBIMAS | FOLKLORO SKELBĖJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO TYRIMAI | FOLKLORO TYRINĖTOJAI

GIMIMO METAI: 1929.08.20

GIMIMO VIETA: Kaunas

Dabartinė lokalizacija: Kaunas, m., , Kauno m. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
1953 m. baigusi lituanistikos studijas Vilniaus universitete, mokytojavo Alytuje, po to studijavo aspirantūroje, dirbo „Vagos“ leidykloje (redagavo daugelį folkloro leidinių), Lietuvos muzikos akademijoje. 1964 m. apgynė disertaciją apie karines istorines lietuvių dainas. Paskelbė straipsnių kraštotyros ir kitokiuose leidiniuose, iš rusų kalbos vertė grožinę literatūrą ir pasakas, ekspedicijose ir savarankiškai užrašė apie 10000 tautosakos kūrinių. Parengė knygų apie liaudies dainininkus ir muzikantus seriją „Aš išdainavau visas daineles“.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
KRIŠTOPAITĖ, Danutė. Lietuvių liaudies karinės-istorinės dainos. V., 1965.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
BASANAVIČIUS, Jonas. Rinktiniai raštai. Parengė Danutė Krištopaitė. V., 1970.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

STRAIPSNIO AUTORIUS: Povilas Krikščiūnas 2004

©: Sukūrimas Povilas Krikščiūnas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal