Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=750&back=home&back=home

VARDAS: Pranciškus

PAVARDĖ: Narvydas

VARIANTAI: Pranciškus Narvidas

VARIANTAI: Pranas Narvydas

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

GIMIMO METAI: 1882.06.01

GIMIMO VIETA: Trumpaičių k., Joniškio vls,

Dabartinė lokalizacija: Trumpaičiai, k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

GYVENAMOJI VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Trumpaičiai, k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1976

MIRTIES VIETA: New York, USA

PALAIDOJIMO VIETA: New York, USA

BIOGRAFIJA:
Dar vaikystėje ėmė skaityti draudžiamas lietuviškas knygas. Jose P. Narvydas rado J. Basanavičiaus raginimą rinkti tautosaką ir į jį atsiliepė. Rinkti tautosaką skatino ir čia pat gyvenęs M. Slančiauskas. Žinomi dvejų metų (1902–1903) Narvydo tautosakos užrašai. Vėliau tautosakos jis neberinko – 1903 m. išvyko į Peterburgą, vėliau į JAV, ten ir mirė.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama 1903 m. P. Narvydo Trumpaičiuose užrašyta pasaka.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiamos 1902-1903 m. P. Narvydo užrašytos pasakos (Trumpaičių k., Žagarės apyl.).

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Matas Slančiauskas Pranas Narvydas artimai bendravo su M. Slančiausku, padėjo jam rinkti tautosakinę medžiagą.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Povilas Krikščiūnas 2004

©: Adaptavimas Povilas Krikščiūnas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal