Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=752&back=home

VARDAS: Petras

PAVARDĖ: Kriaučiūnas

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO TYRIMAI | FOLKLORO TYRINĖTOJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:

GIMIMO VIETA: Papečkių k., Kaupiškių vls., Vilkaviškio aps.

Papečkių k. dabar žinynuose nenurodomas. Kaupiškių k. yra Vištyčio sen., Vilkaviškio r.

MIRTIES METAI: 1916.01.20

MIRTIES VIETA: Jaroslavlis, Rusija

BIOGRAFIJA:
Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje, Peterburgo dvasinėje akademijoje. Vėliau kunigystės atsisakė, tapo lotynų kalbos mokytoju. Dirbo Marijampolėje mokytoju, advokatu, teisėju. Per Pirmąjį pasaulinį karą evakavosi į Jaroslavlį. Rinko tautosaką vienas ir su mokiniais, ją tyrinėjo, skaitė paskaitas Lietuvių mokslo draugijoje. Domėjosi kalba, ją tyrinėjo, bendravo su kitų šalių mokslininkais. Yra išvertęs grožinės literatūros iš kitų kalbų.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama XIX a. pab. – XX a. pr. Petro Kriaučiūno užrašyto tautosakinė medžiaga.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Povilas Krikščiūnas 2004

©: Sukūrimas Povilas Krikščiūnas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal