Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=759&back=home

VARDAS: Aušra

PAVARDĖ: Žičkienė

VARIANTAI: Navasaitytė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO SKELBIMAS | FOLKLORO SKELBĖJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO TYRIMAI | FOLKLORO TYRINĖTOJAI

GIMIMO METAI: 1964

GIMIMO VIETA: Vilnius

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokykloje smuiko, vėliau – muzikos teorijos specialybės. 1982 m. įstojo į Valstybinę konservatoriją (dabar – Muzikos akademija). 1987 metais baigė visą Muzikos istorijos katedros kursą. Dar studijuodama įsidarbino Lietuvių kalbos ir literatūros institute ir tebedirba iki šiol (dabar Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Parašė 14 mokslinių straipsnių, per 10 recenzijų, anotacijų, straipsnių periodinėje spaudoje, enciklopedijose, dalyvavo devyniolikoje mokslinių konferencijų, apie 15 tautosakos rinkimo ekspedicijų. Nuo 1980 iki 1994 metų giedojo sutartinių atlikėjų grupėje „Trys keturiose“. Nuo 1987 m. vadovavo Lietuvos mokslų akademijos folkloro ansambliui. 1996 metais pradėjo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūros studijas. 2001 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių raudos šiaurės rytų Europos raudų kontekste“ Nuo 2002 m. – Europos etnomuzikologijos seminaro (ESEM) narė.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Lietuvių liaudies dainynas, t. 9: Karinės-istorinės dainos, 2. Parengė Pranė Jokimaitienė, melodijas parengė Aušra Žičkienė. V., 1995.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Lietuvių liaudies dainynas, t. 17: Karinės-istorinės dainos, 3. Parengė Vita Ivanauskaitė, melodijas parengė Aušra Žičkienė. V., 2003.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Lietuvių liaudies dainynas, t. 19: Karinės-istorinės dainos, 4. Parengė Vita Ivanauskaitė, melodijas parengė Aušra Žičkienė. V., 2004.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Povilas Krikščiūnas 2004

©: Sukūrimas Povilas Krikščiūnas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal