Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=767&back=home

VARDAS: Juozas

PAVARDĖ: Jurga

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO SKELBIMAS | FOLKLORO SKELBĖJAI

GIMIMO METAI: 1907.05.25

GIMIMO VIETA: Šiaulių k., Šalčininkų vls.

Kaimas išnykęs

MIRTIES METAI: 1973.03.13

MIRTIES VIETA: Vilnius

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA: Vilnius

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
1933 m. baigė Karlovičiaus konservatoriją. 1937–1939 dirbo Lietuvių tautosakos archyvo melodijų tvarkytoju, 1944–1945 – Lietuvos radijo muzikos redaktoriumi, 1945–1952 m. – Mokslų akademijos Istorijos instituto fonogramų kabineto vedėju. Vėliau dėstė muziką Vilniaus kultūros mokykloje, įvairiose vidurinėse mokyklose. Tarpukario metais su Juozu Aiduliu rinko tautosaką Vilniaus krašte, Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Užrašė apie 2500 liaudies dainų melodijų, apie 300 iššifravo iš archyvinių plokštelių ir magnetofono juostų. Pats parengė liaudies dainų, šokių ir žaidimų rinkinių.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Saulutė tekėjo. Žinomiausios lietuvių liaudies dainos. Sudarė J. Jurga. V., 1960.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Juozas Aidulis Su Juozu Aiduliu kartu rinko tautosaką Dzūkijoje.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Povilas Krikščiūnas 2004

©: Adaptavimas Povilas Krikščiūnas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Vaizdai(1)

Spausdinti

Atgal