Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=769&back=home

VARDAS: Norbertas

PAVARDĖ: Vėlius

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO SKELBIMAS | FOLKLORO SKELBĖJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO TYRIMAI | FOLKLORO TYRINĖTOJAI

GIMIMO METAI: 1938.01.01

Pateikiam oficiali, dokumentuose fiksuota data, kuri nuo tikrosios skiriasi keletu mėnesių.

GIMIMO VIETA: Gulbių k., Varnių vls., Telšių aps.

Dabartinė lokalizacija: Gulbės, k. dal., Laukuvos sen., Šilalės r. sav., Tauragės apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1996.06.23

MIRTIES VIETA: Vilnius

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA: Vilnius

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Mokėsi Laukuvos vidurinėje mokykloje. Nuo 1957 m. studijavo Vilniaus universitete, nuo 1962 m. iki mirties dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (po reorganizacijos – Lietuvių literatūros ir tautosakos institute). Dėstė Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Šiaulių, Klaipėdos universitetų studentams, vadovavo doktorantams, turėjo daug visuomeninių pareigų. Apdovanotas Nacionaline, dr. Jono Basanavičiaus, Motiejaus Slančiausko premijomis. Domėtis tautosaka ir ją rinkti pradėjo dar besimokydamas. Organizavo daugelį kompleksinių Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos, Lietuvių etninės kultūros draugijos kompleksinių, LLTI tautosakinių ekspedicijų, joms vadovavo. Tautosaką rinkti skatino studentus, vadovavo jų tautosakos praktikoms. Daugelio ekspedicijų sukaupta medžiaga apibendrinta ir skelbta lokalinėse monografijose. Ilgamečių tyrinėjimų rezultatai apibendrinti mitologijos studijose, moksliniuose šaltinių sąvaduose, daugelyje mokslinių ir populiarių straipsnių. Parengtas ne vienas plačiajai visuomenei skirtas tautosakos rinkinys, žymių tautosakos pateikėjų rinktinės.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Norberto Vėliaus darbų bibliografija. Sudarė Vacys Milius, Rita Repšienė. Tautosakos darbai, [t.] 9(16). V., 1998, p. 115–135.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Norberto Vėliaus darbų bibliografija. Sudarė Vacys Milius, Rita Repšienė. Tautosakos darbai, [t.] 9(16). V., 1998, p. 136–138.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Povilas Krikščiūnas 2004

©: Adaptavimas Povilas Krikščiūnas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Mitologas, tautosakininkas

Vaizdai(2)

Spausdinti

Atgal