Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=770&back=home&back=home&back=home

VARDAS: Pranas

PAVARDĖ: Bieliauskas

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

GIMIMO METAI: 1883.08.23

GIMIMO VIETA: Slabados k., Antanavo vls.

MIRTIES METAI: 1957.12.21

MIRTIES VIETA: Vilnius

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA: Valkininkai

Dabartinė lokalizacija: Valkininkai, mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, 1911–1940 m. dirbo Vilniaus katedroje, 1940–1944 m. – Aušros Vartų koplyčioje, nuo 1947 m. – Valkininkų bažnyčios klebonas. Aktyviai dalyvavo Vilnijos lietuvių visuomeninėje veikloje, už tai persekiotas lenkų valdžios ir tarybinio saugumo. 1915–1957 m. Vilniaus krašte rinko tautosaką. LLTI Lietuvių tautosakos rankraštyne saugoma per 3000 jo užrašytų kūrinių.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Varguolių dainos. Paruošė P. Bieliauskas. V., 1936.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Povilas Krikščiūnas 2004

©: Adaptavimas Povilas Krikščiūnas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal