Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=782&back=home&back=home

VARDAS: Vida

PAVARDĖ: Savoniakaitė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ETNOLOGIJA

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ETNOLOGIJA

GIMIMO METAI: 1965.06.24

GIMIMO VIETA: Kaunas

Dabartinė lokalizacija: Kaunas, m., , Kauno m. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Vida Savoniakaitė 1988 m. baigė Vilniaus dailės akademiją. 1988 m. – Lietuvos nacionalinio muziejaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1989–1990 m. – Etnografijos skyriaus Tekstilės sektoriaus vedėja, nuo 1991 m. studijavo doktorantūroje ir dirba Lietuvos istorijos institute. 1996 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Tekstilė kaimo kultūroje: lietuvių geometriniai raštai XIX–XX a.“. 1997 m. gavo valstybinę jaunojo mokslininko stipendiją, Vytauto Didžiojo universitete skaitė paskaitų kursą „Liaudies tekstilė“. 1996–1999 m. tyrinėjo Latvijos lietuvius. 1999, 2000, 2002 m. konkurso būdu gauti grantai, kartu su UNESCO katedros „Informatika humanitarams“ (Matematikos ir informatikos institutas) darbuotojais kūrė elektronines publikacijas ir mokymo priemones apie Lietuvos tradicinę kultūrą, vadovavo mokslinėms programoms. Šiuo metu vykdo programą „Lietuvių etninės kultūros atlasas. Papročiai. D. 1. (2002–2006)“ ir dalyvauja programoje „Lietuvių kultūros šaltinių elektroninis sąvadas“, yra EASA narė. Lauko tyrimus atliko Lietuvoje, Latvijoje, Baltarusijoje. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: lokalios bendruomenės, kultūros istorija ir paveldas, etniškumas, diasporos, ekonomikos antropologija, meno antropologija, turizmas.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Prieiga per internetą: http://www.istorija.lt/html/etnologijos.html

Spausdinti

Atgal