Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=887&back=home

VARDAS: Petras

PAVARDĖ: Šalčius

VARIANTAI: Čalčių Petrys

Tarminė forma.

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
Besimokydamas Marijampolės gimnazijoje (1904-1913) savo gimtose Čiūdiškių apylinkėse (Prienų r.) rinko tautosaką.

GIMIMO METAI: 1893-01-25

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Čiudiškiai, k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1958-04-22

MIRTIES VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Kaunas, m., , Kauno m. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Kaunas, m., , Kauno m. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

Petrašiūnų kapinės

BIOGRAFIJA:
Akademikas, ekonomikos mokslų daktaras, kooperacijos teoretikas, aktyvus visuomenės veikėjas. P. Šalčius 1904-1913 m. besimokydamas Marijampolės gimnazijoje aktyviai įsitraukė į aušrininkų veiklą, rašė į lietuviškus laikraščius, rinko tautosaką ir tautodailę Lietuvių Mokslo Draugijai. 1918 m. baigęs Maskvos universitetą, teisės specialybę, visą gyvenimą atidavė kooperatyvų veiklai kurti ir tirti. Rašė su tuo susijusius straipsnius, vadovėlius, dėstė Kauno ir Vilniaus universitetuose.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_%C5%A0al%C4%8Dius

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.lms.lt/ML/200302/20030210.htm

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=195
Petro Šalčiaus pristatymas – LMD I 60.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=385
Petro Šalčiaus pristatymas – LMD I 143.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=205
Petro šalčiaus pristatymas – LMD I 70.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=282
Petro šalčiaus pristatymas – LMD I 263.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=325
Petro šalčiaus pristatymas – LMD I 159.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Petras Kriaučiūnas Marijampolės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas, skatinęs P. Šalčių rinkti tautosaką, rašyti į lietuviškus laikraščius.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal