LIETUVIŲ KULTŪROS ŠALTINIŲ ELEKTRONINIS SĄVADAS "ARUODAI"


Asmuo

VARDAS: Kazimieras

PAVARDĖ: Gineitis

VARIANTAI: Kazys Gineitis

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMIMO METAI: 1895-08-13

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Tauragnai, mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1965-02-02

MIRTIES VIETA:

K. Gineitis mirė Čikagoje (JAV).

BIOGRAFIJA:
Kazimieras Gineitis – Lietuvos diplomatas, Lietuvos generalinis konsulas Didžiojoje Britanijoje. Gimė išsilavinusio ūkininko šeimoje. Besimokydamas gimnazijoje aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, rinko tautosaką. 1915 m. mokėsi Rygos politechnikos mokykloje, dalyvavo slaptoje lietuvių moksleivių kuopelėje. Pirmo pasaulinio karo metais persikėlė į JAV. 1919 m. baigė gamtos mokslus Čikagos universitete. 1917–1919 m. buvo spaudos leidinių „Draugo“ ir „Lietuva“ redaktoriais. Grįžęs į Lietuvą įsitraukė į atsikuriančios Lietuvos veiklą. Dirbo Lietuvos užsienio ministerijoje, 1928 m. tapo jos ekonominio departamento direktoriumi. Ilgai buvo konsulu Lietuvos pasiuntinybėje Londone. Rūpinosi Lietuvos maisto gaminių eksportu, todėl buvo bendrovių „Maistas“ ir „Pienocentras“ prekybos atstovu. 1949 m. grįžo gyventi į JAV, Čikagos miestą.

IEŠKOKITE BIBLIOGRAFIJOS: http://aleph.library.lt/F/?func=find-b&request=&find_code=SYS&local_base=MAB03

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Visos teisės saugomos


Uždaryti langą

Spausdinti