Tautosakos objektas "Romansas [Niekas ant žemės man taip nemiela]" >> "Niekas ant žemės man taip nemiela"

Tautosaka


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=1039&FId=2126&back=home

PAVADINIMAS: Niekas ant žemės man taip nemiela

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
Meilės daina

1. Niekas ant žemės man taip nemiela,
Širdžiai malonu, o akims dailu,
Kaipo mylėti jauną merginą,
Prie kurios traukia mano širdelę. (2x2)

2. Kas iš pasaulio didžių grožybių,
Kas iš tų turtų, visų gerybių,
Kas man iš visko, – niekas netraukia,
Tik mano širdis jos vienos laukia.

3. Plačiam pasauly ji man tik viena
Stovi mintyse naktį ir dieną.
Kur tik pažiūriu – akyse matos,
Josios paveikslas prieš mane statos.

4. Malonios akys, nekalta širdis,
Jos rimti žodžiai ausyse girdis.
Tik Dievas žino, ar ji bus mano,
Nors aš ją myliu nuo laiko seno.

5. – Sakyk, panele, ar mane myli?
Kiek kartų klausiu, o tu vis tyli.
Sakyk, neslėpki širdyje savo,
Ar žadi būti mylima mano.

6. Akis nuleido, veidas užkaito.
Ilgai nesvarsčius atsakė greitai:
– Esi dar jaunas, o žadi vesti –
Gali panelę sau kitą rasti.

7. Man palinkimas prie to netraukia.
Ar mano siela ko kito laukia?
Iš mano žodžių gali suprasti –
Aš šiam pasauly nežadu vesti.

Pastaba: Ši daina dainuojama daugiausia mergaičių. Tai yra meilėj užsispyrusių daina.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:
Dainos [Niekas ant žemės man taip nemiela] rankraštis

PATEIKĖJAS: Magdalena Gustaitytė Pateikėjai buvo 22 m., kai iš jos užrašyta daina.

FIKSUOTOJAS: Paulius Preikšas

FIKSAVIMO METAI: 1935

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Pilviškiai, mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Pilviškiai

SAUGOMA:
LTR (Lietuvių tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | 675, Nr. 131

©: Kolekcija Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Redaguota rašyba ir skyryba.

Spausdinti

Atgal