Tautosakos objektas "Romansas [Atsimenu, kaip augau kūdikėlis]" >> "Atsimenu, kaip augau kūdikėlis"

Tautosaka


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=1050&FId=2137&back=home

PAVADINIMAS: Atsimenu, kaip augau kūdikėlis

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
1. Atsimenu, kaip augau kūdikėlis
Ir kankinys nebeslėgė širdies,
Tiktai gamta ir naktį mėnesiena
Viliojo žaisti žydinčiam sode. (2x2)

2. Bet neilgai buvau aš toks laimingas,
Ir neilgai ilsėjosi širdis,
Kad vienąsyk bežaidžiant tėvo sode
Aptemo akys, staiga nustebau – (2x2)

3. Baltajam rūbe vaikščiojo mergaitė,
Skynė gėles, dainavo daineles.
Dainoj minėjo mylimojo vardą,
Tarė: „Brangusis, neapleisk manęs“. (2x2)

4. Bet neilgai buvau aš toks laimingas,
Nes priešų buvo man pilni keliai –
Mano močiutei žmonės inkalbėjo,
Kad aš beturtę mergaitę myliu. (2x2)

5. Mane uždarė į aukštąjį bokštą,
Ateidinėjo viena be žmonių.
– Išsižadėk, sūnau, jaunos mergaitės,
Tai tavo bausmę greitai nuimsiu. (2x2)

6. – Myliu aš tavi, motina brangioji.
Išsižadėti aš jos negaliu,
Nors mano širdis alpsta ir dejuoja,
Kad ir mirsiu, vis tiek aš ją myliu. (2x2)

PATEIKĖJAS: Ona Liolienė Pateikėjai buvo 55 m., kai iš jos užrašyta daina.

FIKSUOTOJAS: Bronius Ambraziejus Iššifravo dainos melodiją iš mg. įrašo 1985 m. Liudvikas Giedraitis Užrašė dainą.

FIKSAVIMO METAI: 1977

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marcinkonys, k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Marcinkonių k., Varėnos raj.

SAUGOMA:
LTR (Lietuvių tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | 4842, Nr. 26

©: Kolekcija Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Redaguota rašyba ir skyryba.

Spausdinti

Atgal