Tautosakos objektas "Daina M30 [Vai, siuntė siuntė mane močiutė] " >> "Vai, siuntė siuntė mane močiutė"

Tautosaka


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=1067&FId=2156&back=home

PAVADINIMAS: Vai, siuntė siuntė mane močiutė

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
1. Vai, siuntė siuntė
Mane močiutė
Dunojun vandenėlio (2 k.)

2. Su aukso viedrais,
Sidabro naščiais,
Su rūtų vainikėliu. (2 k.)

3. Vai, ir atjoja
Jaunas bernelis
Bėrų žirgų girdyti. (2 k.)

4. – Vai, palauk sustok,
Jauna mergele,
Pagirdyk mā žirgelius. (2 k.)

5. – Nestatau viedrų,
Neguldau naščių,
Negirdau tau žirgelių. (2 k.)

6. Vai, ir supyko
Jaunas bernelis,
Leido žirgą į valią: (2 k.)

7. Sudaužė viedrus,
Sulaužė naščius,
Sudraskė vainikėlį. (2 k.)

8. Vai, gailiai verkė
Jauna mergelė
Rūtelių vainikėlio. (2 k.)

9. – Vai, cit, neverkie,
Jauna mergele,
Aš už jį užmokėsiu: (2 k.)

10. Ne šeštokėliais,
Nė trečiokėliais,
Tik muštais dorelėliais. (2 k.)

11. – O kad tu turi
Daug pinigėlių,
Vis muštų dorelėlių, (2 k.)

12. Nugrįsk tiltelį
Per dunojėlį –
Aš eisiu pas močiutę. (2 k.)

13. – Močiute mano,
Širdele mano,
Prapuldžiau vainikėlį. (2 k.)

14. – Tai, cit, neverkie,
Jauna dukrele,
Aš tau jį atjieškosiu. (2 k.)

15. – Kad ir atrasit,
Ir atjieškosit –
Aš daugiau nenešiosiu. (2 k.)

PATEIKĖJAS: Latvinskienė

FIKSUOTOJAS: Jurgis Narjauskas Užrašė tekstą ir melodiją.

FIKSAVIMO METAI: 1903

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilkaviškis, r. sav., , , Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Vilkaviškio aps.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, Nr. 228

SAUGOMA:
LTR (Lietuvių tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | 3007, Nr. 93

©: Kolekcija Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Išleidimas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Skelbiama iš: „Lietuvių liaudies dainynas“, t. 10, nr. 228.

Spausdinti

Atgal