Tautosakos objektas "Padavimas apie Kernavės piliakalnius (Širvintų r.) ir požeminį tunelį" >> "Padavimas [Kernavė]"

Tautosaka


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=1600&FId=3201&back=home&back=home

PAVADINIMAS: Padavimas [Kernavė]

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
Padavimas apie Kernavės piliakalnius. Rankraštinė versija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Literatūrinė kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Tuos kalnus tai supylė žmonės labai seniai, galbūt dar buvo vergija. Kas kepurėmis, kas saujomis nešiojo. Ir paskui yra ten požeminis tunelis. Tunelis tęsiasi maždaug, kaip pasakoja, iki Trakų ežero. Ir, kaip numatyta nuo senų žmonių, sako, kad, kada sukaks du tūkstančiai metų, tada iš to tunelio išeis kariuomenė, ir kad jau tada bus pasaulio pabaiga. Kariuomenė jau atsistos – nauja valdžia iš tų kalnų, iš to požemio...
Pasakoja, kad Kernavė buvo labai didelis miestas. Čia buvusi sostinė. Ant pirmojo kalno stovėjo pilis. Sako, pilies grindys buvo aukso smiltimis išbarstytos.

PATEIKĖJAS: M. Stuckaitė Užrašymo metu pateikėja buvo 39 m.

FIKSUOTOJAS: Norbertas Vėlius

FIKSAVIMO METAI: 1969

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Kernavė, mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 50, Nr. 91

©: Sudarymas Bronislava Kerbelytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Skelbiama iš leidinio "Žemės atmintis", 1999 m.

Spausdinti

Atgal