Knygadvario objektas "Mitologinė sakmė apie užkeiktus pinigus" >> "[Apie užkeiktus pinigus]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=2290&FId=4201&back=home

PAVADINIMAS: [Apie užkeiktus pinigus]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vienas ūkininkas, kavodamas pinigus kluone, sako:
– Kas nepadės čia dvyliką žmonių galvų, tai neišims.
Bernas girdėdamas atsiliepė:
– Ką, ar žvirblių?
– Ne – žmonių!
O bernas vis šaukia:
– Ar žvirblių?
Ūkininkui insipyko tas posmavimas – pasakė:
– Na, tegul bus ir žvirblių!
Bernas tuojau prisigaudė žvirblių, galvas nukapojo, ant to daikto padėjo ir pinigus išėmė.

PATEIKĖJAS: Kazys Mačiulis

FIKSUOTOJAS: Aidukaitis

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vaitkabaliai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Vaitkabaliai, Vilkaviškio aps., Suvalkų gub.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 221, Nr. 62
„Aruoduose“ skelbiamo teksto šaltinis.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal