Knygadvario objektas "BsTB 9 280-197 Daina V 811 [Lėkė vanagėlis per ažerėlį]" >> "Teksto 1998 metų redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3713&FId=5888&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1998 metų redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
Lėkė vanagėlis
Per ažerėlį,

Tame ažere
Yr verpetėlis,

Pas verpetėlį –
Rūtų darželis,

Tame darželij
Verkia mergelė:

– Nėr man močiutės
Kraiteliui krautie,

Nėr man tėvelio
Dalelei skirtie,

Nėr man brolelių
Žirgams balnotie,

Nėr man bernelio
Keliu lydėtie,

Nėr man seselių
Vainikui pintie.

Saulė močiutė
Kraiteliui krautie,

Mėnuo tėvelis
Dalelei skirtie,

Žvaigždės seselės
Vainikui pintie,

Sietyns brolelis
Lauku lydėtie.

FIKSUOTOJAS: Vincas Vaičaitis

FIKSAVIMO METAI: 1876

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Bartninkai, sen., , Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 280, Nr. 197
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 9. Ožkabalių dainos, kn. 1 (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, P. 6, Nr. 3
Oškabaliun dainos, surinktos ir išduotos per Jonan Basanavičiun. Tylžeje: Spaustuvej Otto iš Mauderodes, 1884.

SKELBTA LEIDINYJE:, P. 168, Nr. 197
Ożkabalių dainos. Surinko D-ras J. Basanavičius. Shenandoah, Pa.: V. J. Stagaro spaustuvėje, 1902. T. 1.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal