Knygadvario objektas "BsTB 11 27-1 Daina [Mislijo šiandie žydai ir žydelkos]" >> "2002 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3781&FId=5994&back=home

PAVADINIMAS: 2002 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Mislijo šiandie žydai ir žydelkos,
Kurios nešiojo mūsų mergų plaukus,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

Mislijo šiandie ta jauna panelė,
Kuri nešiojo aukselio žiedelį,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

Mislijo šiandie tas jaunas bernelis,
Kuris nešiojo aukso pentinėlius,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

Mislijo šiandie ta jauna martelė,
Kuri nešiojo šydo nuometėlį,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

Mislijo šiandie ta sena bobelė,
Kuri turėjo pakulų kuodelį,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

Mislijo šiandie tas senas diedelis,
Kuris nešiojo tabokos ragelį,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

Mislijo šiandie tas jaunas kriaučiukas,
Kuris nešiojo žirkles ir prosiuką,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

Mislijo šiandie tas jaunas šiaučiukas,
Kuris nešiojo kurpalių maišiuką,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

Mislijo šiandie tas zakristijonas,
Kuris uždagys žvakes ant altoriaus,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

Mislijo šiandie tasai vargamistra,
Kuris užgiedo gadzinkas ant viškų,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

Mislijo šiandie kunigas mišiaunas,
Kuris nešiojo ant galvos karūną,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

Mislijo šiandie tas jaunas klapčiukas,
Kuris suskambino garsingus varpiukus,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

Mislijo šiandie bagočius ir prastas,
Kad visiems lygiai reiks gultie į grabą,
Tadra tadra tadra, ta ta ta. /2/

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 27-28, Nr. 1
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37 lp.6

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 10

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal