Knygadvario objektas "BsTB 11 42-12 Daina K 320 [ Aš prašiau Dievo]" >> "[Aš prašiau Dievo]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3857&FId=6135&back=home

PAVADINIMAS: [Aš prašiau Dievo]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Aš prašiau Dievo
Per visą dieną,
Kad Dievas duotų
Giedrą dienelę, /2x2/

Kad Dievas duotų
Giedrą dienelę,
Kad aš sugrėbčia
Lankos šienelį. /2x2/

Tai Dievas davė
Giedrą dienelę,
Tik nesugrėbiau
Lankos šienelį. /2x2/

Pavarė mane
Į krygę jotie,
Į krygę jotie,
Žirgą balnotie. /2x2/

Oi oi oi Dieve,
Dievuliau mano,
Nėra kam jotie,
Į krygę stotie. /2x2/

Tėvelis senas,
Brolelis mažas,
O švogerėlis
Vis pijokėlis. /2x2/

Reik pačiam jotie,
Į krygę stotie,
Reik pačiam jotie,
Į krygę stotie.

– Eime, seselės,
Brolelio rengtie,
Brolelio rengtie,
Kardelio šveistie. /2x2/

Viena seselė
Brolelį rengė,
Antra seselė
Kardelį šveitė, /2x2/

O ši trečioji,
Ko jauniausioji,
Vartus atkėlė,
Brolį lydėjo. /2x2/

Vartus atkėlė,
Brolį lydėjo,
Brolį lydėjo,
Išklausinėjo. /2x2/

Brolį lydėjo,
Išklausinėjo:
– Kada sugrįši,
Mano broleli? /2x2/

– Kaip parstovėsi
Kalne klonelį,
Kaip parrymosi
Vario vartelius, /2x2/

Kaip parrymosi
Vario vartelius,
Kaip paržiūrėsi
Stiklo langelius, /2x2/

Kaip paržiūrėsi
Stiklo langelius,
Tada sugrįšiu,
Mano sesele. /2x2/

Aš parstovėjau
Kalne klonelį,
Aš parrymojau
Vario vartelius, /2x2/

Aš parrymojau
Vario vartelius,
Aš paržiūrėjau
Stiklo langelius, /2x2/

Aš paržiūrėjau
Stiklo langelius,
Tik nesulaukiau
Savo brolelį. /2x2/

Oi oi oi Dieve,
Dievuliau mano,
Nėr kam padėtie
Brolio gedėtie. /2x2/

Saulelė tarė
Užtarydama:
– Aš tau padėsiu
Brolio gedėtie. /2x2/

Devynias dienas
Ūkanota būsiu,
O šią dešimtą
Miglužėm krisiu. /2x2/

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 42-44, Nr. 12
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 10

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 16

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal