Knygadvario objektas "BsTB 11 45-13 Daina V 522 [Kad aš jojau per girią]" >> "[Kad aš jojau per girią]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3858&FId=6136&back=home

PAVADINIMAS: [Kad aš jojau per girią]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kad aš jojau per girią,
Per žaliąją girelę, /2x2/

Užkukavo gegelė
Ir pabaidė žirgelį. /2x2/

Nekukuokie, gegele,
Nebaidykie žirgelio: /2x2/

Nepapratęs žirgelis
Tamsią naktį jodamas. /2x2/

Ir prijojau dvarelį,
Žalio vario vartelius, /2x2/

Ir pririšau žirgelį
Prie rūtelių darželio. /2x2/

Ir išeina mergelė
Iš rūtelių darželio, /2x2/

Klausinėjo mergelė,
Ko tas nori žirgelis. /2x2/

Ar jis nori avižų,
Ar baltųjų dobilų,
Ar šio žalio šienelio?

Nė jis nori dobilų,
Nė šio žalio šienelio, /2x2/

Tik jis nori avižų
Ir no rankos žiedelio. /2x2/

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 45, Nr. 13
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 11

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 22

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal