Knygadvario objektas "BsTB 11 49-17 Daina D 1497 [Vai, kur buvai, laputaite]" >> "[Vai, kur buvai, laputaite]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3864&FId=6142&back=home

PAVADINIMAS: [Vai, kur buvai, laputaite]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
– Vai, kur buvai, laputaite,
Vai, kur buvai šią vasarą,
Kur tu čiužinėjai? /2x2/

– Žalioj lankoj žąsis ganiau,
Tai aš buvau šią vasarą,
Tai aš čiužinėjau. /2x2/

– Pasivaktuok, laputaite,
Pasivaktuok, laputaite:
Nušaus tave strielčiukaitis. /2x2/

Nušaus tave strielčiukaitis,
Nušaus tave strielčiukaitis,
Nuvilks tavo kalinaičius. /2x2/

Nuvilks tavo kalinaičius,
Nuvilks tavo kalinaičius,
Nuveš į turgelį. /2x2/

Derė ponai ir bajorai,
Derė ponai ir bajorai,
Visi žmonės ir prasčiokai. /2x2/

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 49, Nr. 17
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 12

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 26

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal