Knygadvario objektas "BsTB 11 50-18 Daina V 1964 B [Marga lova muliavota]" >> "Marga lova muliavota"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3865&FId=6143&back=home

PAVADINIMAS: Marga lova muliavota

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Marga lova muliavota,
Marga lova muliavota,
Ji nieku nišklota. /2x2/

Siuntė mane motušaitė,
Siuntė mane motušaitė
Į girelę lapų. /2x2/

Kad parneščia žalių lapų,
Kad parneščia žalių lapų,
Lovelę iškločia. /2x2/

Aš toj lovoj negulėsiu,
Aš toj lovoj negulėsiu,
Tamsos nemylėsiu. /2x2/

Apė Rūdą žalios lankos,
Apė Rūdą žalios lankos,
Balti dobilėliai. /2x2/

Ten vaikščiojo dvi panelės,
Ten vaikščiojo dvi panelės,
Gražiai uliavojo. /2x2/

Ir atjoja du berneliai,
Ir atjoja du berneliai
Pas jaunas paneles. /2x2/

Sės bernelis ant žirgelio,
Sės bernelis ant žirgelio,
Kamanėlės rankoj. /2x2/

Sto panelė prie šalelės,
Sto panelė prie šalelės,
Kieliškėlis rankoj. /2x2/

– Nepilk, pana, juodo pyvo,
Nepilk, pana, juodo pyvo:
Negaliu išgertie. /2x2/

Skauda skauda mā galvelę,
Skauda skauda mā galvelę,
Negaliu daug gertie. /2x2/

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 50-51, Nr. 18
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 13

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 27

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal