Knygadvario objektas "BsTB 11 57-20 Daina [Oi tu aržuolėli]" >> "[Oi tu aržuolėli]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3866&FId=6144&back=home

PAVADINIMAS: [Oi tu aržuolėli]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Oi tu aržuolėli,
Žaliasis medeli,
Tu užaugai, aržuolėli,
Žaliam rūtų daržužėly
Terp žalių rūtelių. /3x2/

Oi tu bernužėli,
Baltas dobilėli,
Tu užaugai pas tėvelį,
Nusišėrei sau žirgelį
Terp jaunų brolelių. /3x2/

Tu pasibalnojai
Bėrąjį žirgelį,
Šį juodbėrą žirgužėlį
Ant tėvelio dvaružėlio
Pas mergelę jotie. /3x2/

Tai žvengė žirgelis
Dvare pabalnotas,
Šis juodbėras žirgužėlis
Ant tėvelio dvaružėlio,
Tymu pabalnotas. /3x2/

– Ko žvengi, žirgeli,
Juodas juodbėrėli:
Ar tau nugriso
Grynas abrakėlis,
Šis grynasis abrakėlis,
Žalios lankos dobilėliai,
Čystos avižėlės? /3x2/

O ar tau parūpo
Tolimas kelelis,
Šis tolimas kelužėlis,
Šis dargusis oružėlis
Pas mergelę jotie. /3x2/

– O ne man nugriso
Grynas abrakėlis,
Šis grynasis abrakėlis,
Žalios lankos dobilėliai,
Čystos avižėlės.

Oi, tik man parūpo
Tolimas kelelis,
Šis tolimas kelužėlis,
Šis dargusis oružėlis
Pas mergelę jotie. /3x2/

Išjojo brolelis
Pas jauną mergelę,
Išjodamas gailiai verkė,
Parjodamas galvą lenkė
Lig sierai žemelei. /3x2/

– Ko verki, broleli,
Baltas dobilėli:
Ar ne meili vuošvužėlė,
Ar nė’ širdy mergužėlė,
Jauni švogerėliai? /3x2/

– Tai meili vuošvelė
I širdy mergelė,
Tik suklupo žirgužėlis,
Išpurvino mandierėlę,
Pilką sermėgėlę. /3x2/

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 57-59, Nr. 20
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 15

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 29

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal