Knygadvario objektas "BsTB 11 60-22 Daina K 360 [O tenai gulėjo tris nedėlėles]" >> "[O tenai gulėjo tris nedėlėles]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3868&FId=6146&back=home

PAVADINIMAS: [O tenai gulėjo tris nedėlėles]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
O tenai gulėjo tris nedėlėles,
Nieks jo tenai negedė.

O ir atlėkė trys raibos gegelės
Vidur tamsios naktelės.

Viena nutūpė gale kojelių –
Tai ta mano martelė.

Antra nutūpė gale galvelių –
Tai ta mano seselė.

O motinėlė augytojėlė
Prie pats mano širdelės.

Marti gedėjo tris nedėlėles,
Sesuo – trejus metelius,

O motinėlė augytojėlė –
Visą savo amželį.

Marčiai paliksiu tymo balnelį,
Sesei – bėrą žirgelį,

O motinėlei augytojėlei –
Visą savo turtelį.

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 60, Nr. 22
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 15

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 31

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal