Knygadvario objektas "BsTB 11 61-24 Daina D 507 [Guli žebris ant kūlių]" >> "[Guli žebris ant kūlių]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3872&FId=6152&back=home

PAVADINIMAS: [Guli žebris ant kūlių]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Guli žebris ant kūlių,
O žebriukas ant kūlių,
Oi tu žebriuk žebriuk,
Žebriulaitis ant kūlių.

Turi žebris obuolių,
O žebriukas obuolių,
Oi tu žebriuk žebriuk,
Žebriulaitis obuolių.

Krovė žebris lizdelį,
O žebriukas lizdelį,
Oi tu žebriuk žebriuk,
Žebriulaitis lizdelį.

Dėjo žebris kiaušinius,
O žebriukas kiaušinius,
Oi tu žebriuk žebriuk,
Žebriulaitis kiaušinius.

Peri žebris vaikelius,
O žebriukas vaikelius,
Oi tu žebriuk žebriuk,
Žebriulaitis vaikelius.

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 61-62, Nr. 24
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 16

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 33

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal