Knygadvario objektas "BsTB 11 29-3 Daina V 296 F [Kad mes augom trys broleliai]" >> "[Kad mes augom trys broleliai]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3881&FId=6165&back=home

PAVADINIMAS: [Kad mes augom trys broleliai]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kad mes augom trys broleliai, /2/
Visi vienveidėliai,
Ė o, visi vienveidėliai.

Kad mum šėrė po žirgelį, /2/
Visiem juodbėrėlius,
Ė o, visiem juodbėrėlius.

Kad mum pirko po balnelį, /2/
Visiem tyminėlius,
Ė o, visiem tyminėlius.

Jokim, broliai, į girelę, /2/
Į žalią nendryną,
Ė o, į žalią nendryną.

Tam nendryne, tam žaliamjam, /2/
Vario lopšiukėlis,
Ė o, vario lopšiukėlis.

Tam lopšiukij, tam varinij, /2/
Pūkų paduškėlė,
Ė o, pūkų paduškėlė.

Ant tų pūkų paduškėlės /2/
Gul jauna mergelė,
Ė o, gul jauna mergelė.

Išjodamas pačiūčiuočia,
Parjodamas pačiūčiuočia:
Katram jaunam teksi,
Ė o, katram jaunam teksi?

Ar šiaučiukui, ar kriaučiukui, /2/
Ar šiam artojėliui,
Ė o, ar šiam artojėliui?

Užčiūčiuota užliūliuota, /2/
Katram šelmiui teksi,
Ė o, katram šelmiui teksi?

Marga višta kiaušus deda, /2/
Gyvus vaikus veda,
Ė o, gyvus vaikus veda.

Raudons gaidys gražiai gieda /2/
Viščiukus vadžiodams,
Ė o, viščiukus vadžiodams.

Tie viščiukai ciepcum liepcum, /2/
Kad jie lest norėjo,
Ė o, kad jie lest norėjo.

Eina marti ir į klėtį, /2/
Pasigriebus bliūdą,
Ė o, pasigriebus bliūdą,

Kad pripiltų gerkles grūdų, /2/
Kad jie necypsėtų,
Ė o, kad jie necypsėtų.

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 29-30, Nr. 3
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 7

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 12

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal