Knygadvario objektas "BsTB 11 32-6 Daina K 416 D [An tėvelio dvarelio]" >> "[An tėvelio dvarelio]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3884&FId=6169&back=home

PAVADINIMAS: [An tėvelio dvarelio]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
An tėvelio dvarelio
Trys berželiai žaliavo. /2/

Trys berželiai žaliavo,
Ten trys ponai stovėjo. /2/

Ten trys ponai stovėjo,
Terpu savęs kalbėjo. /2/

Terpu savęs kalbėjo:
– Kokius imsim bernelius? /2/

Kokius imsim bernelius:
Ar bagočiaus sūnelius? /2/

Už bagočiaus sūnelius
Užpils auksu sidabru. /2/

O vargdienio bernelio,
Jau jo niekas nevaduos. /2/

Jau jo niekas nevaduos,
Tik seselė gailiai verks. /2/

– Ei broleli jaunasis,
Dobilėli baltasis, /2/

Nebūk šiąnakt spakainas,
Eik į žalią girelę. /2/

Eik į žalią girelę,
Stok po žalia liepele. /2/

Jis seselės neklausė
Nė senosios močiutės. /2/

Jau jį šiąnakt suėmė,
Į Suvalkus nuvarė. /2/

Į Suvalkus nuvarė
Ir į glitą sustatė. /2/

Ir į glitą sustatė,
Mandierėle apvilko. /2/

Mandierėle apvilko,
Kaškietėlę uždėjo. /2/

Kur mes jauni stovėjom,
Siera žemė drebėjo. /2/

Duok mā jaunam pastovėt,
Su sesele pakalbėt. /2/

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:
Barsuko jaunikliai

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 32-33, Nr. 6
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 8

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 15

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal